Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszam do udziału w drugiej edycji Konferencji naukowej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, która odbędzie się 29 września 2023r. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii

i Rehabilitacji w Warszawie.


Konferencja uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki

w ramach programu „Doskonała Nauka II”.


Wydarzenie zostało objęte Patronatem Medialnym Głosu Seniora.

Patronat honorowy

Patron medialny

Finansowanie

Planowana konferencja odpowiada na potrzebę społecznego dialogu oraz wspólnego tworzenia rozwiązań mających zastosowanie w zakresie kompleksowej opieki nad osobą starszą. Jednym

z takich rozwiązań, wypracowanych w poprzednim roku jest nawiązanie współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia w zakresie wdrożenia programu samoopieki w chorobach przewlekłych

i traumie.


Celem programu jest wyposażenie osoby chorującej przewlekle lub w traumie w narzędzia niezbędne do radzenia sobie z objawami i trudnościami na co dzień. Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

w Warszawie jako pierwszy w Polsce realizuje wdrożenie tego programu właśnie dla osób starszych obywatelstwa polskiego oraz ukraińskiego. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane doświadczenia innych krajów (Niemcy) w tym zakresie oraz wstępne wyniki.


Prezentacje wygłaszane w trakcie konferencji dotyczyć będą aktualnych wyzwań, jakie czekają zarówno medycynę, jak i zdrowie publiczne

w zakresie dbałości o zdrowie i dobrostan osób starszych.

Planowana konferencja przewiduje również możliwość zadawania pytań ekspertom

w danej dziedzinie online oraz stacjonarnie.


Zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych

dr n. med. Marek Tombarkiewicz

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii

i Rehabilitacji w Warszawie

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR, Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


Członkowie Komitetu:


dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Krajowy Konsultant w dziedzinie Geriatrii, Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


dr n. med. Małgorzata Mańczak, Asystent, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


dr n. o zdr. Jakub Owoc, Adiunkt, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, Konsultant ds. badań klinicznych, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


mgr Klaudia Watros, Specjalista ds. Zdrowia Publicznego, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

mgr Jakub Brzeziński, Specjalista ds. Zdrowia Publicznego, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


Monika Dąbrowska, Specjalista ds. Administracji, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


dr n. o zdr. Teresa Sadura-Sieklucka – Specjalista Fizjoterapii, Klinika Rehabilitacji, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


dr n. med. Ewa Kądalska, Adiunkt, Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego


dr n. o zdr. Teresa Sadura-Sieklucka, Specjalista Fizjoterapii, Klinika Rehabilitacji, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


dr n. med. Ewa Kądalska, Adiunkt, Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR, Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.


Członkowie Komitetu:

prof. dr n. med. Iana Andreieva, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii, Zaporoski Państwowy Uniwersytet Medyczny.


prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Rektor, Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych, Koordynator kierunku lekarskiego Uczelni Medycznej im. Marie Skłodowskiej-Curie w Warszawie.


prof. dr hab. n. med. Robert Gasik, Kierownik Kliniki

i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.


dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.


dr n. med. Ewa Kądalska, Klinika Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Konsultant Krajowy

w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego.


prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii.


dr n med. Małgorzata Mańczak, Asystent, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.


dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, redaktor naczelna czasopisma naukowego „Reumatologia”.

prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.


dr n. o zdr. Jakub Owoc, Adiunkt, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.


dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych NIGRiR, Kierownik CWBK NIGRiR, Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii

i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, ekspert polsko-amerykańskich konsultacji w dziedzinie nauki i techniki przy Ministerstwie Edukacji i Nauki.


prof. dr hab. n. med. Dorota Religa, Profesor geriatrii w Karolinska Institutet (Szwecja), Department of Neurobiology, Care Sciences and Society – NVS.


prof. dr hab. n. med. Jacek Antoni Rysz, Kierownik Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej

w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi.


prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii

i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii.


dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.


prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska, Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Data i miejsce konferencji

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

Aula 1p.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

29 września 2023 roku

godz. 09:00 - 16:00

Transmisja online - dla zarejestrowanych

REJESTRACJA

Program Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Wykład inaugurujący

dr Paloma Cuchi, Dyrektor Biura Regionalnego WHO w Polsce

dr Silvia Gatscher, Menedżer ds. działalności zdrowotnej, Krajowe Biuro WHO w Rumunii

Rola Precyzyjnej medycyny w geriatrii

Prof. dr hab. n. med. Dorota Religa

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Prof. dr hab. n. med. Robert Gasik

Prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz

Prof. dr rer. biol. hum. Marie-Luise Dierks

Postępy farmakoterapii wieku podeszłego

Upadki u osób starszych

Przeciwdziałanie starzeniu nerek

Przerwa kawowa

Zastosowanie Programu Chronic Diease Self-Management wśród osób starszych w Niemczech (INSEA)

IconIconIconIconIconIcon

Lunch

Przewlekłe niedotlenienie mózgu wśród seniorów - zmiany w zachowaniu, funkcjach poznawczych i jakości snu

Prof. dr hab. n. med. Khrystyna Duve

Prof. dr hab. n. med. Maria Martseniuk

IconIcon Icon

Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki

Otwarcie Konferencji

Wystąpienie Ministra Zdrowia

Icon

Dyrektor NIGRiR, dr n. med. Marek Tombarkiewicz

Wyniki obserwacji długofalowej uczestników oraz liderów INSEA w Niemczech

Marius Hartmann, Dipl. Sozialwissenschaften

Icon

Najciekawsze badania medyczne niezbędne dla zdrowia seniora w 2023 roku

Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR

Icon

Niedokrwistość w wieku podeszłym

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Icon

Sztuczna inteligencja w onkologii

Dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski

Icon

Co nowego? Mikrobiota osób starszych

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Icon

Problemy zdrowotne osób starszych w Ukrainie

Icon

Prof. dr hab. n. med. Iana Andreieva

Zakończenie Konferencji / dyskusja

09:00 - 09:10

09:10 - 09:20

09:20 - 09:30

09:30 - 09:40

09:40 - 10:20

10:20 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:40

11:40 - 12:00

12:20 - 12:50

12:50 - 13:20

13:20 - 13:40

13:40 - 14:00

14:00 - 14:20

14:20 - 14:50

14:50 - 15:10

15:10 - 15:40

15:40 - 16:20

16:20 - 16:30

Icon

Panel 1

dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR, prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, prof. dr hab. n. med. Iana Andreieva

Panel 2

dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR, prof. dr. rer. biol. hum. Marie-Luise Dierks,

mgr Klaudia Watros, dr n. o zdr. Jakub Owoc

dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR, dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, dr n. med. Małgorzata Mańczak, prof. dr hab. n. med. Khrystyna Duve

Panel 3

Prowadzący:

Prowadzący:

Prowadzący:

12:00 - 12:20

Wystąpienie Chóru La Musica

Formularz zgłoszeniowy

Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Patronat honorowy

Patron medialny

2023 Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługę techniczną konferencji zapewnia:

Dane osobowe

[Administrator i dane kontaktowe administratora]

Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066382, NIP: 525-001-10-42, Regon: 000288567 ( dalej: „Administrator”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spartanska.pl;


[Przetwarzanie danych]

Pani/Pana dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana, w związku ze zgłoszeniem przez Panią/Pana udziału w konferencji Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 2023 i wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu rekrutacji do udziału, przygotowania oraz przeprowadzenia konferencji pod nazwą Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 2023.


Podanie danych osobowych w związku z udziałem w ww. konferencji jest dobrowolne, ale konieczne do zakwalifikowania ( zarejestrowania ) do wzięcia udziału w konferencji oraz przeprowadzenia konferencji oraz publikacji pokonferencyjnej. Brak zgody będzie skutkował niemożliwością zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika konferencji.


Niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści, w formie umożliwiającej potwierdzenie tożsamości osoby składającej oświadczenie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych na podstawie wcześniej udzielonej zgody.


Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit a RODO),

- prawnie uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony przed roszczeniami albo ewentualne dochodzenie przez Administratora roszczeń związanych z ww. przeprowadzeniem i organizacją ww. konferencji.


[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia udzielonej zgody, jej ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę.


[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;


[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych;

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie , z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania.

W trakcie przetwarzania danych osób fizycznych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.